הרחבה. מטרות בטיפול רגשי

הגדרת המטרות היא חלק מבניית החוזה הטיפולי בין המטופל למטפל.
ככלל, הטיפול הנפשי נועד לפתור בעיות נפשיות והתנהגותיות.
בתרבות המערבית מקובל לחפש "מי\מה אשם?" כלומר לבחון "סיבה ומסובב". חיפוש הסיבה והמסובב תלוי בגישה הטיפולית. בגישה הפסיכו דינמית  מציאת הסיבה היא מרכזית לתפיסה הטיפולית; מציאת הטראומה, מתקופת ילדות מוקדמת, שהודחקה תחשב לסיבה שבגינה המטופל סובל מהנירוזה שלו. ההנחה היא ש-"הסיבה" חבויה בלא-מודע והצפתה לרמת המודעות ממילא תפתור את הבעיה.
בגישה הקוגניטיבית  אין עוסקים כמעט "בחפירה" לשורשי הבעיה, כלומר בעבר, אלא עוסקים בדרך שבה הבעיה מתגלמת בהווה. גם אם ברור שמקור בעיית ההווה הוא בעבר, עדיין, במקרים רבים, טיפול בנושא בכאן-ועכשיו מביא לתוצאות טובות ומהירות יותר.
אך תמיד, לדעתי, כמטרת-על (שלא כבמחקר אקדמי), ישאף הטיפול לפתור בעיה או בעיות קונקרטיות. על המטרה להיות ברורה, מובנת [גם למטופל], ומדידה. מטרה לא מדידה תסבול מאד מהיכולת לפתור אותה. חוכמת המטפל הוא להצליח ליצור מטרה ברורה, מובנת ומדידה, גם כאשר תלונת המטופל היא מבולבלת, אמביוולנטית וחסרת מיקוד.
דוגמה: מטופל, נשוי טרי, שהתלונן שהוא ואשתו צועקים אחד על השני. המטרה הייתה להרגיע את מערכת היחסים וכמטרה מדידה הוחלט להפחית את כמות הצעקות. בתהליך, שוחחתי איתו ושאלתי למה אתה מתכוון בצעקה?" מתוך דיון בשאלה, והגדרת "צעקה" כפי שהוא חווה אותה, האיש התבקש למנות את מספר הצעקות ביום, בכל יום עד למפגש הבא. לאחר שבוע הוא חזר ואמר, "היו 17 צעקות השבוע, אבל זה הרבה פחות ממה שהיה קודם!" במקרה זה, הספירה הייתה אמורה לקבוע בסיס התייחסות להשגת המטרה, אך כבר לאחר מפגש אחד, מתוך ההתייחסות לנושא, חל שיפור – צעד להשגת המטרה.
דוגמה: מטופלת שחיה בלחץ פנימי שכפה עליה פעילות בלתי פוסקת מתוך תחושה שהיא "צריכה"... המטרה המדידה במקרה זה הייתה הורדת האירועים בהם פועלת המטופלת מתוך תחושה או אמירה פנימית של "צריך".  למשל, "צריך להסיע את הילד לביה"ס [תיכון]" במקום אמירה פנימית של "הייתי שמחה לעזור לילד ולהסיע אותו." במקרה של "צריך" לאישה לא הייתה גמישות בפעילותה ולא יכולת בחירה לניצול אופטימאלי ואפקטיבי של הזמן שלה. לאחר דיון על מהות "הצריך", היא התבקשה למנות את מספר "הצריכים" ביום מסוים. למחרת, החלה למנות את "הצריכים" מרגע שהתעוררה, ועד 14:30 כבר הגיע ל-73 "צריכים". כאן היא אמרה לעצמה, "קלטתי" והחלה לסלק "צריכים" מחייה.

ד"ר אלי אברהמי, שם דגש על מתן כלים למטופל להתמודד בעתיד עם בעיות שונות. ראה משל החכה והדג
 

כל הזכויות שמורות לד"ר אליהו (אלי) אברהמי ©2011 טל:04-8243932 מייל:avrahami.eli@gmail.com
בניית אתר EkDesing